Pravopis slovenskega jezika online dating cheap web cams xxx

Unstandardized dialects are more preserved in regions of the Slovene Lands where compulsory schooling was in languages other than Standard Slovene, as was the case with the Carinthian Slovenes in Austria, and the Slovene minority in Italy.For example, the Resian and Torre (Ter) dialects in the Italian Province of Udine differ most from other Slovene dialects.

pravopis slovenskega jezika online dating-83pravopis slovenskega jezika online dating-39

From the high Middle Ages up to the dissolution of the Austro-Hungarian Empire in 1918, in the territory of present-day Slovenia, German was the language of the elite, and Slovene was the language of the common people.Although Slovene is almost completely intelligible with the Kajkavian dialects of Serbo-Croatian (especially the variant spoken in Hrvatsko Zagorje on the border with Slovenia), mutual intelligibility with other varieties of Serbo-Croatian is hindered by differences in vocabulary, grammar, and pronunciation.The Slovene language also has many commonalities with the West Slavic languages.Učenje jezika v knjigi, razen če ste strokovnjak v Fonetika, je praktično nemogoče. Zato je učenja naših metoda temelji na zvoka in podob. V prvi fazi ne berejo besedila morate samo poslušaj. ; slovenski jezik or slovenščina) belongs to the group of South Slavic languages.

Leave a Reply